Ukázka opravy stropní a střešní konstrukce

Střešní a podlahové konstrukce se skládají z krokví 15×15 cm dl. 7 metrů v poštu 34 ks v celkové ploše 142,8 m2. Prkenný záklop střechy 2x 19×7 m v celkové ploše 266 m2. Nosné podlahové trámy 30×25 cm dl. 10m v počtu 17 ks v celkové ploše 187 m2. Nosné podhledové stropní trámy 15×15 cm dl 10m (dělené) v počtu 17 ks v celkové ploše 102 m2. Stropní záklop prkenný 19x10m 190 m2 z toho je odkryto 163 m2.