Pár slov

Pohlížíme-li na restaurátora jako na umělce – máme pravdu. Ovšem představíme-li si ho jako zručného řemeslníka …máme také pravdu. Tato profese propojuje umělecké cítění, znalosti historických stylů a řemeslný um, tak jako málokterá jiná.

Opravdu zkušený restaurátor dostal do vínku nemalý cit pro krásno a úctu nejen k ušlechtilému materiálu, se kterým pracuje, ale především k autorovi, nebo chceme-li ke stvořiteli restaurovaného artefaktu. Vždyť on se musí vcítit do té věci a kopírovat práci a úmysl několik desítek let ba i století starý.

Změnil-li se dnešní člověk, jeho potřeby a tužby za posledních řekněme dvě stě let, tak způsob, materiály a postupy při renovaci zůstávají stále stejné. Již několik století tvoří lesk na starožitném nábytku šelaková politura a dodává vznešenost šlechtickému a měšťanskému vybavení, ovšem původ této politury už tak ušlechtilý není, Jedná se totiž o výkaly brouka lakového indického, ty se máčejí v lihu a suší a zase ředí a roztok, který takto vznikne, se v mnoha vrstvách doslova vpraví do dřevěné plochy. Není divu, že vynaložená energie lidská i přírodní dál na své okolí z těchto předmětů sálá po mnoho let.

Mnoho let nám ale nevydrží spoje a konstrukce, proč to? Inu stojíme totiž opět proti přírodě a to v podobě kostního klihu. Není tam ani kapka chemie dnešního světa a náš restaurátor opět ví jak na to jak uvařit toto dávno opomíjené pojidlo a spojit to co má držet při sobě. Nemůže nás nenapadnout, že obrazně řečeno nepojí jen dva kusy hmoty, ale i dva světy – ten minulý s tím dnešním.

Nezapomínejme na malířství, ten hrdý a dnes trochu opomíjený obor. Pamatujete si ten obraz ze svého dětství, jak Vás fascinovala dětsky modelovaná tvář hrdé dámy a ten psík co ho drží v náručí Vám připadal víc bílý, kdežto dnes je aprikot a i ona dáma se tak nějak více usmívala a její líčka byla panensky růžová a celý ten dojem podmalovávaly tóny odbíjení hodin v překrásném zlaceném rámu? Chcete tu atmosféru opět zažít? Restaurátor skutečně nevrátí zpět čas, ale můžete zase nasát vůni čerstvého damarového laku a zaposlouchat se do melodie hracích hodin.

Dopřejme našemu oblíbenému nábytku, hodinám nebo obrazu ozdravný pobyt u mistra restaurátorského, dopřejme jemu čas, který zhodnotí ve své práci a dopřejme sobě ten úžasný zážitek a radost ze znova objevené krásy dávno zmizelých časů.