Poradenství a oprava nábytku u zákazníka, údržba nábytku

Poradenství při koupi i správě starožitností.

Pokud potřebujete poradit při nákupu starožitnosti, nebo máte jakýkoliv jiný problém, který vyžaduje odbornou konzultaci je možné si přizvat našeho odborníka.

Cena této konzultace je 850,- (bez DPH) započatá hodina, dopravné paušálně 900,- (bez DPH) po Praze. Při realizaci renovace v našem Atelieru Vám bude tato částka samozřejmě odečtena z celkové ceny zakázky.

Dále Vám můžeme nabídnout službu oživení nábytku nebo lokální opravu na místě u zákazníka. Cena restaurátora je 850,-/hodina, dopravné paušálně 900,- (bez DPH) po Praze nebo mimo Prahu 18,-/km.

 

NÁBYTEK PO RENOVACI – ULOŽENÍ A ÚDRŽBA

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste využili služeb naší firmy a doufáme, že budete s naší prací spokojeni. Dovolte nám, abychom Vás seznámili s technologickým procesem, kterým Váš nábytek prošel. Nejprve byl rozebrán na jednotlivé díly a po ošetření opět sklížen, k tomuto účelu byl použit kostní klíh, celý korpus byl po odstranění starého laku napuštěn lněnou fermeží, ta vrací starému vyprahlému dřevu jeho vlhkost a také zdůrazňuje kresbu dýh. Nová povrchová úprava Vašeho kousku je tvořena šelakovou politurou. Šelak je přírodní pryskyřice obsažená ve výměšcích červce lakového. Šupinky této pryskyřice se nakládají do 99% lihu a vzniklý roztok se „polnou“ nalešťuje v mnoha vrstvách na dýhu, tak dlouho dokud nevznikne souvislý lesklý povrch. Veškerý tento postup je původní a za použití tradičních materiálů.

Aby si Váš nábytek udržel dlouho svůj nový lesk, je nutné dodržovat určitá pravidla.

  • Především je nutné odstranit folii, ve které jsme Vám nábytek dodali (dlouhodobé působení folie by mohlo poškodit šelakovou polituru)
  • Po dobu zhruba tří týdnů nepoužívejte žádné přípravky na leštění nábytku, pouze suchým hadříkem stírejte prach (šelaková politura musí řádně vytvrdnout)
  • Po uplynutí této doby doporučujeme používat „Pronto s včelím voskem“, konzistence tohoto přípravku je krémová a spolehlivě vytáhne prach ze všech pórů a přitom nenaruší polituru.
  • Vyvarujte se použití leštidel na bázi vody, ta šelak naruší a povrch zmatní a zešedne. Také jakékoliv delší působení vody (při zalévání květin, rozlití atd.) může způsobit stejné potíže.
  • Šelaková politura je historický lak, který má svá specifika a je rozpustný v lihu. Vyvarujte se tedy, aby povrch byl v přímém kontaktu s alkoholem, který by povrch poškodil.
  • Vyšší teplota v kombinaci se zvýšenou vlhkostí poškodí polituru jako např. matná kolečka od hrnků. Politura se v místech poškození zmatní.
  • Působení slunečního záření politura oxiduje a povrh matní a vysvětluje (ztrácí se přirozená barevnost dřevin)
  • V případě působení vyšších teplot než jsou běžné, se politura nevratně poškodí – rozpraská (našupinkuje) nebo se oddělí od povrchu napuchýřkuje např. působením elektrozařízením (počítač, ohřívač atd.), které je v přímém kontaktu s politurou nebo blízký zdroj tepla či sluneční záření ve spojitosti s obalovacím materiálem či za skleněnou výplní.
  • Váš nábytek je vyroben před mnoha lety a i přes to, že jsme doplnili vlhkost ve vláknech dřeva, je potřeba tuto vlhkost stále udržovat. Proto doporučujeme používat zvlhčovače nebo pod nábytek vložit misku s vodou tak, aby v okolí nábytku byla požadovaná vlhkost vzduchu mezi 55% – 60% vlhkosti. Vysušení by mělo za následek sesychání a tím i praskliny v letech dřeva.

Na námi renovovaná nábytek samozřejmě poskytujeme záruku resp. na námi odvedené práce. Je však nutností dodržet poučení o údržbě a uložení. Jakékoliv opravy či údržby se však nezříkáme.

Při menším poškození je možné polituru rozleštit a tím obnovit. A poškození většího rozsahu bude nutné polituru odstranit a běžným postupem naleštit polituru novou. Přejeme Vám, aby pokud možno k žádnému poškození nedošlo, ale pokud by došlo k nějaké nehodě, pamatujte, že VŠE se dá opravit!!! Jsme tu pro Vás.

Doporučujeme cca po 2 letech využít našich doplňkových služeb „servisního restaurátora“ běžnou údržbu formou rozleštění politur a tím svůj nábytek budete udržovat v kondici jako by byl čerstvě zrenovován.

Doufáme, že Vám bude Váš nábytek dlouho a dobře sloužit.

S poděkováním, že s námi zachraňujete historii.

                                                                                                                            Kolektiv Atelieru Fiala