Obrazy

Naši odborníci jsou schopni obsáhnout široké spektrum konzervátorských zásahů na kulturních památkách, které jsou uměleckořemeslnými malířskými pracemi. Jedná se především o dekorativní malby v interieru. Mají potřebné znalosti a zkušenosti s prováděním restaurátorských úkonů a s technologiemi a materiály potřebnými k odborné konzervaci malby i k obnově struktury členění a povrchu obrazových rámů.

Pokud máte zájem nahlédnout našim restaurátorům pod pokličku a dozvědět se více o technice a postupech při jednotlivých fázích renovace prosím navštivte sekci Pár slov.