Pavel Joza

24739 113414138693164 1469563 n

  Narozen: 23. srpna v Žilině, Slovensko

  Žije a pracuje: Kamenice, Praha – východ

  Studia:

  1989 – 1993 SPŠ strojní, Betlémská, Prah1994 – 1997 Pedagogická fakulta UK, Praha

  1998 – 2006 FaVU Brno, atelier kresby, doc. prom. ped. Václav Stratil

  Samostatné výstavy:

  2003 – TEPTIN, galerie Eskort, Brno

  2006 – Lucky Loser, Club Amores Peros, Praha

  2012 – Obrazy, Galerie OPIDO, Kamenice, Těptín

  2016 -   Kdo má srdce, nemá rozum

Pavel Joza pracuje nezávisle na současných spekulativních trendech, maluje, vedený svým vnitřním světem a vášní pro barvy. Obrazy, vznikající bez předchozí přípravy přímo na plátně jako proces spontánního, intuitivního nalézání námětu a formy, jsou barevnými manifestacemi fantazijního světa, kde neplatí zákonitosti hmotné reality.

Inspirace přírodním růstem a bujením je transformovaná do svébytné malby, která vytváří výrazné plastické kompozice abstraktních barevných tvarů. Dynamické, vířivé struktury upomínají na výtvarné principy barokního umění a na jeho spirituální úsilí po zpřítomnění transcendentního světa. I ve zde vystavených obrazech je patrné obdobné, výrazně metafyzické zaměření autora a jeho sklony k vizionářskému vidění, které ovšem plně respektuje tradici malby. Jsou to dnes, vzhledem k povrchnosti konzumní společnosti, opomíjené a proto významné kvality umění.

Při důkladnějším prohlížení Jozových obrazů nás může napadnout, že pod rouškou bujaré barevnosti se může ukrývat znepokojení nad možností nekontrolovatelné erupce přírodních a kosmických sil, které chtě nechtě ovládají svět, naše podvědomí i psychiku.  

Ke skutečnému pochopení uměleckého díla je nutná soustředěná pozornost, proto odložte rozum a ponořte se srdcem do barevných struktur těchto obrazů a nechejte se unést ve svobodě fantazie.