úterý, 08 listopad 2022 13:47

Tradice zavazuje

                                              1 polovina katalog fiialamenší

Letos je to již 30 let co jsem v roce 1992 obnovil staro-novou firmu v oboru restaurování umělecko-řemeslných historických artefaktů. Tímto jsem po dlouhé stagnaci a díky nemožnosti podnikat v minulém režimu navázal na dnes již 115letou tradici, která se datuje od roku 1907.

Bylo zcela logické, že firma se bude jmenovat tradičně podle jména naší rodiny. Ovšem s tím jsem si musel převzít i závazek nejen ke svým zákazníkům, ale hlavně k tomu jménu.

Nikdy jsem si nemohl dovolit odvést práci nedokonalou, a tím jméno naší rodiny znevážit. S odstupem času ale musím říct, že právě to jméno, neboli má úcta k mým předkům a tradicím mě profesně vedla tak, že se po třech dekádách působnosti mé firmy nemusím za nic stydět. Nyní jsem rád, že Atelier Fiala nese právě naše jméno a možná i pro to jméno bylo větší odhodlání překonávat překážky, které se stavěly do cesty.

Tři desítky let nám utekly jako voda a já jsem hrdý na náš tým špičkových restaurátorů a na firmu, která si za svou dobu vybudovala pevné místo na trhu a to též díky našim zákazníkům, bez kterých bychom nemohli zachraňovat historii. Těm patří největší díky, že jsme tu s vámi již 30 let.

Nyní se snažím vést i své dvě děti, aby si vážily svého jména a nyní i v budoucnu mu svými činy nedělaly ostudu, ale naopak, aby to vnímaly jako jakýsi závazek.

S mottem „Važme si odkazu našich předků“

David Fiala