pátek, 12 červenec 2019 11:29

Kodaň – město klidu a pohody

        

 

Při mé cestě za uměním jsem navštívil Kodaň a tato návštěva byla pro mě nezapomenutelným zážitkem. To, že tímto hlavním městem Dánska procházely dějiny připomínající mnohé dochované památky, asi nikoho nepřekvapí.

 

             

 

Kodaňské zámky nebo monumentální mramorový kostel „Frederiks Kirke“, který je největší stavbou svého druhu ve Skandinávii. Navíc je Kodaň velmi přívětivým městem k umění s četností muzeí a galerií.

 

                  

 

Ale mě nejvíce uchvátila moderní architektura, která je tak citlivě propojena s těmito starobylými stavbami. Jsem příznivec všeho historického, ale zde jsem se musel sklonit před uměním propojení historických staveb s moderní současnou architekturou. V některých případech se tyto odlišné světy takřka dotýkaly a v jiném případě jako např. Královský palác Amalienborg s již zmíněným mramorový kostelem a moderní skleněná stavba královské opery spolu komunikují z protějších břehů mořského kanálu obou ostrovů. To vše je propleteno městskými vodními kanály místo ulic plnými loděk a plachetnic připomínajících tak trochu Amsterdam.Na nábřežích projíždějí cyklisté pod barevnými přístavními domky. Na auta a zacpané silnice tu úplně zapomenete. Všude přítomná zeleň a kytky a lidé, kteří nikam nespěchají, Vás přivádí do klidu a pohody. Kodaň mě svou vlídností ohromila.