středa, 12 červen 2019 11:03

Zuzana a starci

 

                  

 

Před nedávnou dobou se mi podařilo obohatit sbírku obrazů Josefa Fialy o jeden mimořádný a dlouho vyhledávaný obraz „Zuzana a starci“, který autor namaloval ve 20. letech. Inspirací k tomuto obrazu mu bylo mistrovské dílo od holandského malíře Petera Lely (1618-1680), který ho vytvořil v Anglii někdy v letech 1650-1655. Lely byl od roku 1661 dvorním malířem krále Karla II. Mistrovský portrétista, který byl za své služby osobně v roce 1680 králem povýšen do rytířského stavu. Ale téhož roku umírá u malířského stojanu, když portrétoval vévodkyni Somerset.

 

                  

 

Obraz Zuzana a starci vychází z biblického příběhu, kdy mladá žena byla při koupeli starci překvapena a přesvědčována, aby jim byla po vůli, nebo že jí z cizoložství obviní. Zuzana odmítla a byla neprávem obviněna a odsouzena k trestu smrtí, ale prorok Daniel ji zachránil. Při mé návštěvě Londýna jsem samozřejmě nemohl opomenout návštěvu Tate Gallery s britským uměním. Na vlastní oči jsem si mohl prohlédnout obraz, který Fialu inspiroval a i ostatní díla starých mistrů. Při prohlídce jsem se též dozvěděl, že tento obraz byl vystavován i v Praze v roce 1969 na výstavě „Dvě staletí britské malby“.

 

        

 

Josef Fiala byl inspirován tímto tématem a vycházel z kompozice tohoto obrazu, avšak svým osobitým pojetím, kde se zajisté nepopře Hynaisova škola. Jsem velmi rád, že jsem mohl sledovat obrazy s jedním tématem od sebe vzdálených bezmála tři století. Atmosféra Fialova obrazu a netradiční téma bude určitě obohacením připravované výstavy ke 140. výročí autora.

S úctou k umění David Fiala