čtvrtek, 25 říjen 2018 10:09

Orchestrion – vrchol hudební techniky počátku 20. století

 

Vážení přátelé a milovníci starých časů. Jsem rád, když díky své práci mohu utéct z dnešní doby a ponořit se do starých časů a v tomto případě do počátků technické revoluce. Do doby velkých změn a velkých očekávání. Jsme vždy potěšeni, když se nám do naší dílny dostane zajímavý kousek a ještě k tomu technický skvost. Přijali jsme k renovaci velký orchestrion, který sloužil ve veřejném prostoru. Hrací ústrojí bylo ovládáno vhozem požadované mince, a tak se domníváme, že byl jako inventář v nějaké tehdejší hospodě a sloužil jako „jukebox“ počátku 20. století.

       

 

Naším úkolem bylo celý technický skvost zrenovovat a to samozřejmě včetně hracího ústrojí. Nebyl to první kousek, který jsme v minulosti opravovali, ale je to vždy pro nás výzva. S obdivem původních tvůrců a jejich technické důmyslnosti jsme se pustili do práce. Samozřejmě, že orchestrion byl nefunkční a ve velmi zanedbaném stavu, ale až na nějaké drobnosti s kompletní mechanickou částí. Hrací ústrojí a ovládací stroj byl velmi poškozen. Hrací skříň nebyla též příliš reprezentativní a podmalby na skle na přední straně zničené a z části chybějící.

 

          

         

U takového úkolu musíme přesně pochopit tvůrce a jeho záměr a jednotlivé mechanické úkony, které na sebe navazují tak, aby vytvořily potřebné tóny pro danou melodii. Jen malé odchylky či nepřesnosti zhaní celou skladbu. Mimo renovaci celého orchestrionu jsme museli věnovat mnoho hodin na seštelování jednotlivých táhel, strun a zvedátek.

 

    

 

V průběhu celé naší práce jsme obdivovali tvůrčí mechanické zpracování od nejmenších technických detailů, které spolu vytvořily jeden velký hrací celek. Přestože na obnově historických artefaktů pracujeme již více než ¼ století, stále nás překvapuje um našich předků. Jejich preciznost, technický důvtip, vizuální zpracování. Při tomto zamyšlení si tak říkám, jestli naše společnost v dnešní elektronické době nezačíná postrádat šikovnost našich předků. Zájmem majitele je, aby orchestrion znovu sloužil svému účelu, tedy ve veřejném prostoru, a proto bude vystaven v reprezentativním sále na Chvalském zámku, za což mu patří velký dík.

Navštivte Chvalský zámek nebo sousední tvrz a tím náš Atelier.

S mottem „Važme si odkazu našich předků“

Kolektiv Atelieru Fiala

Video ukázku zhlédněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=o5HXei4Ox_0&t=13s