středa, 05 září 2018 13:21

KUBISMUS – revoltující styl

 

 

Kubismus byl velmi krátkým časovým obdobím cca 1910-1920. Tento styl v architektuře a užitném umění se stal revoltou mladých architektů proti uhlazenému a dekorativnímu secesnímu stylu. Možná, že to též byla snaha v nové době vytvořit nový styl, jež by odpovídal požadavkům a duchu moderní doby.

 

               

 

Kubismus záhy ovládá i malířství a díky své kontroverzi se prosazuje do všech oblastí užitného umění. Tvary a barevnost v nábytku je důkazem avantgardního přístupu návrhářů s citem pro přesnost většinou ostrých tvarů, jehlanů či trojúhelníků.

S pocitem svobody, uvolnění a vznikem samostatné republiky v roce 1918 a hledáním národního slohu vzniká rondokubismus. Takzvaný český rondokubismus, který se vyznačoval oblouky, kruhy a vlnovkami a též často i v národních barvách. Tento styl měl jen velmi krátkého trvání a pouze v Čechách.

 

    

 

Přestože ani kubistické období netrvalo příliš dlouho, vznikla u nás krásná umělecká díla, stavby či interiéry, které jsou výraznou stopou v naší historii a v některých případech i světovým unikátem.

Po období geometrie přichází ART DECO, které se začalo přiklánět zpět k dekorativnosti, ovšem v moderním pojetí, ale to je jiný příběh.

                                                                       

David Fiala s kolektivem