úterý, 19 červen 2018 14:02

Nenechme historii zaniknout

 

Vážení zákazníci a přátelé,
je nutné si neustále připomínat naší minulost. Tu špatnou pro dnešní poučení a tu dobrou pro úctu k našim předkům.
Můj dlouholetý přítel Václav Macháček Rieger a potomek dvou českých obroditelů Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera již před lety začal obnovovat památku obou velikánů 2.poloviny 19.století. Na původním panství soustředil pamětihodnosti obou pánů a vytvořil tak expozici odkazu minulosti našeho vlastenectví. Tato stálá výstava se otevře veřejnosti první červencový víkend a jsem velmi rád, že jsme se mohli na obnově některých artefaktů podílet.

Važme si odkazu našich předků a též těch, kteří vzpomínku na historii uchovávají. 

Navštivte nově vzniklou expozici na zámku Maleč, kterou Vás provede potomek těchto velikánů. Na původním panství F.L.Riegera kde též žil a působil F. Palacký, soustředil pamětihodnosti obou pánů a vytvořil tak expozici odkazu minulosti našeho vlastenectví. Účastnil jsem se zahájení této expozice s velkou úctou k potomkovi obou pánů za odvedenou práci na vzniku této připomínky vlastenectví. Díky detailnímu výkladu o politickém působení Palackého a Riegera jsem si uvědomil v jakém politickém a morálním úpadku se v současnosti nacházíme. Jak vyjímečná a morální postavení tehdejších protagonistů národa to byla a nelze ho srovnat s postavením našich současných politiků, a to z mnoha důvodů. Bohužel působení dvou totálních režimů v minulém století vedlo k úpadku hodnot a likvidaci národních elit. Nestálo by ale dnes za to obnovit úctu k osobnostem vysokých morálních i odborných kvalit a pokusit se je získat pro zkultivování naší politiky? V dobách Františka Ladislava Riegra rozhodně nezasedaly v zastupitelských sborech pouhé vzorky voličstva, možná by se tehdejší nároky na politiky mohly stát inspirací pro současné politické strany.

Pak by nás v parlamentu mohli zastupovat ti skutečně nejlepší, tedy osobnosti s kreditem a nositelé skutečných hodnot. Upřímně řečeno, myslíte, že by dnes lidé byly ochotni spontánně odměnit současné vrcholné představitele na konci jejich pouti národním darem, veřejnou sbírkou, jako se to stalo Františku Ladislavu Riegrovi?

                   

 Poučme se tedy z historie a važme si odkazu našich předků a též těch, kteří vzpomínku na historii uchovávají. Zavítejte na tuto novou expozici na zámku Maleč a nechte se provést potomkem těchto obroditelů. Možná budete obohaceni, jako jsem byl já.

 

S mottem „Nenechme historii zaniknout“

David Fiala

 

Krátká upoutávka na ČT ze zahájení http://www.ceskatelevize.cz/…/218411000140614-…/video/626694

Reportáž o zámku Maleč v Toulavé kameře  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/218562221500032/video/637569