pondělí, 12 březen 2018 12:59

Nebude-li v současnosti podpora mladých výtvarníků – nebude v budoucnu starých mistrů

V současnosti obdivujeme výtvarná díla starých mistrů a výtvarníků z nedávné minulosti. Jsme často překvapováni aukčními výsledky již proslavených autorů. Sběratelé se předhánějí ve shromažďování výtvarného umění od různých autorů a investoři jsou ochotni zaplatit kolikrát i překvapivé částky za známé umělce. Samozřejmě, že hlavní roli zde hraje talent, píle a jakási ojedinělost vložená do daného díla a spousta i tzv. neuchopitelných vlivů. O tom bychom mohli polemizovat velmi dlouho, ale já bych se nyní rád zaměřil na jinou, velmi podstatnou část vzniku do budoucna uznávaného umělce. A to je jeho propagace. Mně samotnému se dostalo do rukou spoustu zdařilého výtvarného umění s vysokou uměleckou hodnotou od nepříliš známých malířů anebo alespoň nevyhledávaných sběrateli nebo investory. Přestože by si zasluhovali přinejmenším obdobný obdiv jako ti proslavení a kolikrát dle mého názoru i mnohem větší. Za takovéto nerovné ocenění může nedostatečné prosazení a třeba i nepřízeň štěstí. Propagace ve výtvarném umění je neméně důležitá než v jakémkoliv jiném oboru. 

V minulosti v dobách předválečných se zakládaly různé umělecké spolky, ze kterých vyrostlo mnoho dnes uznávaných a oslavovaných malířů. V současnosti jsou zde též talentovaní výtvarníci, kteří ovšem nemají příliš šancí se prosadit. Nedostatečná propagace a tím i nedostatečný zájem veřejnosti může takového talentovaného umělce uvrhnout v zapomnění. Nechceme přeci, abychom v budoucnu neměli „staré mistry“. Před pár lety jsem založil nadační fond „Dům umění“ a výstavní sál pro pořádání výtvarných výstav a tím i propagaci vystavujících. Výtvarníci, kteří v Domě umění vystavují, na základě své propagace nějaký ze svých prodaných obrazů resp. její výtěžek věnují dalšímu vystavujícímu výtvarníkovi pro uspořádání další výstavy. Dá s tak trochu říci umělci sobě. Doufám, že i tato malá podpora v současnosti pomůže našim výtvarníkům v budoucnosti.

 

 

  David Fiala – zakladatel nadačního fondu s mottem „Podporujeme v současnosti mladé výtvarníky, abychom měli v budoucnosti staré mistry“.