Komoda, styl Baroko, r.1750

Komoda byla převzata od zákazníka vzhledem k jejímu věku v poměrně zachovalém stavu, pokud na daný kus nahlížíme pouze jako na celek, kterému zrovna nechybí část římsy, nožička nebo kusy odštípaných dýh. Celý smrkový korpus je nakližován různými dýhami z ušlechtilých dřevin jako je ořech, topolová kořenice, ovocné dřeviny (opalovaná hruška), které jsou skládané v intarsiích do rozmanitých geometrických obrazců a tvarů ptáčků atd. Celá konstrukce a intarsie jsou klíženy kostním klihem, který za svá léta již plnohodnotně neplní svou funkci a proto jsou spoje a švartny (dýhy) uvolněné. Po opravách konstrukcí je nutné postupně vyloupat jednotlivé části skládaných intarsií a po vyčištění naklížit zpět na své místo. Následně dojde k odstranění dožilé politury a příprava pro polituru novou, tmelení, tónování a fermežový základ. Následně začíná vrcholná práce každého restaurátora. Nalešťování šelakové politury je dlouhodobý proces, který obnáší značnou zručnost a zkušenost. Jednotlivé vrstvy se nanášejí až do úplného naleštění póru v dřevním povrchu a tím vzniká vysoký lesk. Po úpravě vnitřků a zpětné osazení kování komoda získává zpět svůj dávný vzhled.