Mlýnice Chrást u Plzně

Budova se skládá ze tří nadzemních podlaží a sedlové střechy. V každé z částí je do každého patra prostup s jednoduchým dřevěným schodištěm. Patra jsou dělena stropními nosnými trámy a zakryta dřevěnou záklopovou podlahou.

V pravé části staršího objektu byly vlivem zatékání destruktivně poškozeny nosné části záklopové podlahy. V daném místě ve všech patrech byly nutné výměny. V pravé zadní části novějšího objektu též nutné výměny části i celé rakve vazby střechy. Veškeré dřevěné části – nosné konstrukce, vodorovné, svislé pilíře, záklopové podlahy, krov i veškeré strojové vybavení ze dřeva bylo napadeno aktivním červotočem ve velmi silné míře. Byly zde známky působení škůdců již z dřívějších dob – červotoč a tesařík.