úterý, 30 červen 2020 14:29

ZTRACENÁ HISTORIE

 

Náš atelier slouží historii, obnovujeme památky cenné, ale i běžné uživatelské předměty z dob minulých.

Co ale dělat, když máte obnovit část historie, ze které se takřka nic nezachovalo – pouze jedna malá stará černobílá fotografie. Je to úkol a pro nás výzva.

                  

Právě jsme dokončili kopii oltáře, který se ztratil v propadlišti dějin. Jediné dochované z oltáře je původní obraz „Svatá Anna učí p.Marii číst“ a jedna malá fotografie. Mohutný oltářní rám se nedochoval a o jeho konci není nic známo.

                           

Díky dochovanému obrazu a fotografii jsme mohli odvodit proporce a společně s běžnými analogiemi vycházejících z baroka jsme začali s výrobou. Technika a materiály musely respektovat tehdejší výrobu. Též jsme museli vytvořit patinu pro autentičnost historického rámu tak, aby daný předmět působil vizuálně jako autentický a dobový a aby působil dojmem dobré až vynikající údržby, ale přesto odpovídacího opotřebení a stáří. Současně jsme zrestaurovali zanedbaný, ale původní barokní obraz.

                

Po mnoha letech se tedy obraz s oltářním rámem mohl opět propojit jako jeden celek, i když je mezi nimi takřka 300-letý věkový rozdíl. I tyto příběhy jsou součástí budoucí historie. Na Vimperském zámku zase může oltář plnit svou úlohu v plné kráse.

S mottem „Važme si odkazu našich předků“

Tým Atelieru Fiala